Case study: pełny outsourcing IT

Powierzenie wymagających zaawansowanej wiedzy fachowej i kosztownych zadań z zakresu informatyki kompetentnemu partnerowi biznesowemu pozwala firmie na osiągnięcie wymiernych korzyści. Dla firmy Fortum Wrocław, jednego z największych dostawców ciepła w Polsce, która w 2002 roku podjęła decyzję o zleceniu specjalistom Sygnity outsourcingu wszystkich procesów informatycznych, najważniejszą korzyścią była pełna koncentracja na kluczowych aspektach podstawowej działalności, a co za tym idzie wzmożenie wysiłków zmierzających do budowania wartości firmy dla jej akcjonariuszy i osiągnięcie lepszej pozycji konkurencyjnej.

Dla Fortum Wrocław Sygnity wdrożyło systemy CRM, HR oraz System finansowo-księgowy (Oracle E-Business Suite), który zintegrowano z dwoma systemem billingowym EnerTeam fińskiej firmy Komartek.
Na dzień dzisiejszy Sygnity świadczy usługi całościowego outsourcingu we wszystkich 7 lokalizacjach MPEC Wrocław dla ogółem 250 użytkowników. Usługi te obejmują:

 • Zapewnienie funkcjonalności aplikacji F-K, Kadry-płace, Obsługi Klienta, Poczty Elektronicznej,
 • Usługi Centrum Obliczeniowego, polegających na jego utrzymaniu,
 • Udostępnianie infrastruktury stanowisk pracy (Desktop Managed Services),
 • Usługi wsparcia użytkowników (HelpDesk),
 • Wsparcie wydruków masowych.

W celu zrealizowania tak szerokich oczekiwań klienta zastosowano pakiet zaawansowanych technologii: Oracle E-Business Suite, system billingowy EnerTeam (Komartek), system kadrowo-płacowy personel.cl (ComputerLand), baza danych Oracle 8i, system Unix - IBM AIX, klaster serwerów RS/6000 z 2 macierzami dyskowymi SSA o łącznej pojemności 200 GB, system archiwizacji wykorzystujący rozwiązanie IBM LTO Ultrium, przełączniki Cisco Ethernet, 55 stacji roboczych IBM NetVista.
Dodatkowo, na potrzeby kontraktu, nastąpił transfer 3 osób z działu IT, które przeszły do Sygnity. Zostały także przejęte niezbędne zasoby sprzętowe. Korzyści ze współpracy z Sygnity są dostrzegalne na wielu płaszczyznach działalności MPEC. Można zaliczyc do nich przede wszystkim:

 • Koncentracja na działalności podstawowej
 • Łatwość planowania i uzmiennienie kosztów
 • „Asset Lite Company” własność majątku trwałego po stronie Sygnity
 • Skalowalność i elastyczność oraz łatwy dostęp do zasobów IT – umowa o współpracy biznesowej z Sygnity
 • Poprawa jakości usług obsługi użytkownika: jeden punkt kontaktu dla wszystkich problemów związanych z infrastrukturą i aplikacjami
 • Optymalizacja zasobów oraz stworzenie możliwości rozwoju dla pracowników IT – transfer pracowników do Sygnity

Mariusz Dzikuć, Dyrektor Finansowy MPEC Wrocław, uważa, że profesjonalny i niezawodny dział informatyczny jest niezbędny, by realizować oczekiwania klientów i podnosić wartość spółki. Tylko dzięki wsparciu takiego działu jest możliwe rozwijanie i ulepszanie jakości oferowanych usług. Jego zdaniem decyzja o outsourcingu IT, pozwoliła firmie „skoncentrować się na kluczowych aspektach działalności w branży ciepłowniczej a trudne i kosztowne zagadnienia informatyczne, nie związane bezpośrednio z obszarem naszej podstawowej działalności, powierzyć zaufanemu i doświadczonemu partnerowi […]”.
Dla Fortum Wrocław outsourcing jest dla kolejnym etapem realizacji strategii wzrostu wartości Spółki. Powierzenie opieki nad wszystkimi procesami informatycznymi w firmie specjalistom z Sygnity zapewniła dokładność planowania i kontrolę kosztów w perspektywie długookresowej. Nakłady inwestycyjne związane z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury zostały w całości przeniesione na Sygnity. Outsourcing IT to dla Fortum przede wszystkim stały dostęp do know-how i umiejętności fachowców w dziedzinie IT, a tym samym pewność, że zadania spoza podstawowej działalności spoczywają w kompetentnych rękach. Żadna firma nie chce i nie może obecnie pozwolić sobie na błędy. Współpraca z Sygnity umożliwiła firmie MPEC Wrocław korzystanie z najlepszych aplikacji i rozwiązań przy użyciu optymalnej platformy sprzętowej.
Kontrakt trwa od roku 2002, a kończy się w grudniu 2007 roku.

Jesteś Outsourcerem?
Szukasz Usługodawcy?
Jesteś Dziennikarzem?
Zamów powiadomienia o nowościach: